Jak se stát farmářem

Jak se stát farmářem

Netradiční škola v přírodě pro děti první až páté třídy nebo pro předškolní děti MŠ. 

Tento projekt je finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

Cílem projektu je zatraktivnění turistických oblastí Beskyd v okolí Chaty Hrádek.